بایگانی ماهیانه: آذر 1397

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، نیروی کار

الکترونیکی بر جهش صادراتی مؤثر است اما در سایر صنایع این تأثیر حاکم نیست. مجید‏هاشمی (۱۳۸۹) در این تحقیق تأثیر کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات فرآورده‏های نفت، گاز و... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، بازاریابی

(Http://www.ikco.com/fa/Brand.aspx) ۲-۳۵ سبد برند آیکو ایران خودرو در بخش خودرو سواری به منظور استفاده از مزایای همکاری با خودروسازان کلاس جهانی و تنوع بخشیدن به منابع شرکت در بخش‏های مختلف... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان تولید خودرو، انقلاب اسلامی، صنعت خودرو، استراتژی

خودکفائی مطرح گردید، که در این راستا شرکت‌های بلبرینگ، پیستون و ایدم تبریز و شرکت رضای مشهد و ریخته‌گری تأسیس شد. در سال ۱۳۵۳ با افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، شرکت ایران... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع، مدیریت کیفیت، بسته‌بندی

پاسخگوتر شامل ارتباطات شخصی و فرد به فرد، سریع تر کردن چرخه حیات تولید محصول بهبود خدمات رسانی به مشتریان دور دست، یادگیری برای آینده، برآورد انتظارات مشتری با داشتن... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، استراتژی، زنجیره ارزش، استراتژیک

ادامه به برخی از حالاتی که استراتژی تجاری در پی آن است، اشاره کرده و استراتژی کسب و کار الکترونیکی مرتبط و هماهنگ با آن را انتخاب می‏کنیم. ۱) بهبود فرآیندهای تجاری هنگامی که... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، سطح معنادار، CRM

e21 . ۷۷۸ . ۷۳۴ .. . . ۰۰۰ e22 . ۵۳۸ . ۴۹۷ .. . . ۰۰۰ e23 . ۶۱۵ . ۵۸۲ .. . . ۰۰۰ e24 . ۵۹۷ . ۵۵۳ .. . . ۰۰۰ e25 . ۵۰۲ . ۴۶۹ .. . . ۰۰۰ e26 . ۴۷۴ . ۴۶۳ .. . . ۰۰۰ e27 . ۵۴۹ . ۵۳۳ .. . . ۰۰۰ Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، استراتژی، منابع سازمان، تجارت الکترونیک

منابع سازمان ؛ این جزء سیستم جامع اطلاعاتی قابل تغییر و تنظیم مبتنی بر کامپیوتری است که با کمک یک پایگاه داده‏ای باعث یکپارچه سازی تمام فرآیندها، بخش‏ها، اطلاعات و منابع شده و با... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

. ۰۰۱ . ۰۳۷ -. ۰۰۹ . ۰۰۲ e4 — e14 . ۰۲۵ . ۰۰۱ -. ۰۴۴ . ۰۰۴ . ۰۰۲ e3 — e26 . ۰۲۵ . ۰۰۱ . ۰۳۲ -. ۰۰۹ . ۰۰۲ e11 — e33 . ۰۲۸ . ۰۰۱ . ۰۴۹ -. ۰۰۸ . ۰۰۲ e11 — e34 . ۰۲۰ . ۰۰۱ . ۰۳۵ -. ۰۰۲ . ۰۰۱ e1 — e15 . ۰۲۹ . ۰۰۱ . ۰۵۲ -.... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، مدل کسب و کار، استراتژی، نیروی انسانی

در تعدادی از حوزه کاری هیچ فعالیتی نداشته باشد. نحوه ارائه خدمات در هر حوزه و توانایی انجام فرایندهای تجاری برای مشتریان مختلف از مسائلی است که شرکتها باید به آن پرداخته و در مورد آن... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان

۶. ۱۸۴ |* ۱۴۵۰. ۰۵۱ | ۱۵۱۳. ۹۱۷ | ۱۵۷۷. ۷۸۴ |* |——————– GLS discrepancy (implied vs pop) (Default model) |——————– ۳۹۵. ۶۰۶ |** ۴۱۱. ۸۵۸ |*** ۴۲۸. ۱۰۹ |********* ۴۴۴. ۳۶۱ |*********** ۴۶۰.... متن کامل