بایگانی ماهیانه: دی 1397

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عوامل بیرونی، تصویر سازی، شعر معاصر

(همان : 91 )در غزل« فصل تقسیم» میگوید: چشم ها پرسش بی پاسخ حیرانی ها / دست ها تشنه ی تقسیم فراوانی ها با گل زخم سر راه تو آذین بستیم / داغ های دل ما ، جای چراغانی ها حالیا ... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پدیده های طبیعی، قیصر امین پور، تصاویر خیالی

احساس رمانتیک بیان میکند.در شعر” فلسفه ی ساده “لحظه ی ویران شدن خانه هاستجشن چراغانی ویرانه هاست مزرعه ی شمع که آتش گرفت خرمن خاکستر پروانه هاستحیرت دریا شدن قطره ها خواهش جنگل... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مفاهیم شعری، شعر حماسی

و باران و بارش ،چتر ، تناسب ایجاد کرده است . در مسیر باد بادبان کشتی او در مسیر باد مقصدش هر جا که باداباد بادبان را ناخدا باد استلیک او را هم خدا هم ناخدا / باد است . ... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تصاویر خیالی، قیصر امین پور، شعر معاصر

(امین پور، 391:1387) شاعر با آهنگ درونی کلمات، موسیقی خاصی ایجاد کرده است. این موسیقی بیانگر اقتدار و خشم و سینهندگی او ست. وی در این شعر از واژگانی مانند نیزه، آتش، خنجر،... متن کامل

، تازه‌ای، زمان‌هایی

یا معادن و کارهای پر خطر به یقین با کار در مزارع و یا کارگاه های دارای فعالیت‌های آسان و کم خطر حتماً متفاوت بوده و این تفاوت در مزد پایه باید در نظر گرفته شود. متأسفانه این معیارها در... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع درون مایه، واقع گرایی، باورهای دینی

دید.خوشا که در دل طوفان شن روان باشیم برای خستگی خویش سایبان باشیم بیا بلند بگوئیم، ما نمی خواهیم نماز را بگذاریم و فکر نان ... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قیصر امین پور، دستور زبان، علوم اجتماعی

سال( 1358) از ادامه تحصیل در رشتهی دامپزشکی انصراف داد و مجددا در رشتهی علوم اجتماعی و جامعه شناسی شرکت و پس از پذیرفته شدن در این رشته نام نویسی کرد. آن را هم ناتمام گذاشت و در خارج از... متن کامل