بایگانی نویسنده: 92

پایان نامه روانشناسی با موضوع : رفتار سازمانی

میانگین عوامل گروهی تأثیر گذار بر رفتار کارمندان در دانشگاه شیراز 239جدول شماره‌ی (4-7): آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه عوامل گروهی رفتار سازمانی در دانشگاه شیراز 240جدول شماره‌ی... متن کامل

پایان نامه روانشناسی با موضوع : رفتار سازمانی

2-3-2-3-6-رویکرد انسان شناسانه 312-3-2-3-7-رویکرد التقاطی یا تلفیقی 312-3-2-3-8-رویکردهای مربوط به رشد 312-3-2-3-9- رویکرد خصایص اجتماعی، ادراک شخصی و ثبات عاطفی 322-3-2-4- نقش شخصیت در رفتار 33عنوان صفحه... متن کامل

پایان نامه با موضوع و

مدرن می باشد که تأثیرات محیطی و اجتماعی عموماً نتایج را با تردید روبرو می کنند و دانشمندان اغلب توجه خود را به موقعیت های کنترل شده در محیط های آزمایشگاهی یا دفاتر نظریه پردازان... متن کامل

پایان نامه با موضوع تفاسیر مادی گرایانه

تبع این تفسیر، در مراتب بود و از ابعادی به وسعت همان هرم برخوردار بود؛ «از خاک تا افلاک». لذا تمام قوای ادارک او صرف فهم قصد و غایب آن امر مطلق در آفرینش این نظام می شد و مقصود اصلی علم... متن کامل

پایان نامه با موضوع تشویق و تنبیه

قرآن کریم با ذکر قصه ها و داستانها، توجه افراد به اصول و حقایق اخلاقی جلب می شود. خداوند با استفاده از این روش می خواهد که انسانها با عبرت گرفتن از سرگذشت اقوام بدکار و فرجام بد آنها و... متن کامل

پایان نامه با موضوع تعلیم و تربیت اسلامی

جاودانه معرفی می کند:«والاخره خیر و ابقی» (اعلی، آیه 17)؛ زندگی اخروی جاودانه است.«و ما هذا لحیوه الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون» (عنکبوت، آیه 64)؛... متن کامل

پایان نامه با موضوع معروف و نهی از منکر

برای مثال بازیگران معارض گاهی اوقات برای نیل به اهداف خود نسبت به اعمال زور اقدام نموده و فیزیک و توان مندی های فیزیکی رقیب شان را مورد هدف قرار می دهند که از آن می توان به جنگ سخت... متن کامل

پایان نامه با موضوع بازگشت به خویش

ملاک استقلال عملی از نگاه حضرت امام (ره) رسیدن به خودکفایی در همه امور است. پاسخگویی به نیازهای جامعه تا خودکفایی کامل مقصود استقلال عملی است. «اگر شما بخواهید استقلال پیدا بکنید و... متن کامل

پایان نامه با موضوع تولید علم دینی

است: یکی قدرت علمی و دیگری جرأت علمی. البته قدرت علمی چیز مهمی است. هوش وافر، ذخیره علمی لازم و مجاهدت فراوان برای فراگیری، از عواملی است که برای به دست آمدن قدرت علمی، لازم است؛ اما... متن کامل

پایان نامه با موضوع اسلامی شدن دانشگاه ها

  اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن... متن کامل