دسته: دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

28 آبان -

فرایند آموزش

29فرایند آموزش : فرآیند و یا مراحل آموزش کارکنان عبارتست از : 1ـ تعیین نیازهای آموزشی 2ـ تعیین اهداف آموزش و توسعه منابع انسانی 3ـ تعیین محتوای دوره ها 4ـ به کارگیری اصول و مبانی... متن کامل

Read More
28 آبان -

سبک های مذاکره[

2 سبک های مذاکره چهار سبک عمده مذاکره وجود دارد که عبارتند از :   1-5-2-2      سبک واقع گرایی در این سبک فرض اساسی این است که حقایق همه چیز را بیان می کند . در این روش رفتارها به این سورت... متن کامل

Read More
28 آبان -

تسهیم دانش

: تسهیم دانش 2-1 مفهوم دانش و انواع آن اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته است . که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان می باشد . امروزه... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11