دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 348، ، استعارات

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع
348، ، استعارات

خرمن خاکستر پروانه هاست
(همان : 137 )
در این کرانه که باران داغ می بارد به چشم ما گل بی داغ کمتر از خار است
( همان : 343 )
گرفته تر ز خزان دلم خزانی نیست ستاره بارتر از چشم من آسمانی نیست
(همان : 347)
در انتهای کوچه شب پشت پنجره قومی نشسته خیره به تصویر پنجره
(همان : 348 )
جز با کلید ناخن در وا نمی شود قفل بزرگ بسته به زنجیر پنجره
(همان : 349 )
درد رنگ و بوی غنچه ی دل است ( همان :243 )
گرچه گریه های گاه گاه من آب می دهد درخت درد را/ برق آه بی گناه من/ ذوب می کند/ سد صخره های سخت درد را (همان :247 )
این جزر و مد چیست که تا ماه می رود دریای درد کیست که تا چاه می رود
(همان : 345 )
چون پر پروانه تا که دست گشود دست مرا لحظه ی قنوت گرفتنند (همان : 295 )

آیه آیه ات صریح سوره سوره ات فصیح مثل خطی از هبوط، مثل سطری از کویر (همان:300 ) موجیم و وصل ما از خود بریدن است/ ساحل بهانه است رفتن رسیدن است
تا شعله در سریم پروانه اخگریم/ شمعیم و اشک ما در خود چکیدن است
ما مرغ بی پریم از نوع دیگریم/ پرواز بال ما در خود تپیدن است
(همان : 353 )

آهنگ آشنای صدای او/ مثل عبور نور/ مثل عبور نوروز/ مثل صدای آمدن روز است
( همان : 352 )
ای روزهای آفتابی/ ای مثل چشمه های خدا آبی/ ای روز آمدن ای مثل روز آمدنت روشن
(همان : 240 )
خوشاچون سبزها ایستادنی سبز خوشا چون برگ ها افتادنی سبز
خوشا چون گل به فصلی سرخ مرد ن خوشا در فصل دیگر زادنی سبز
(همان : 359 )
کسی که سبز تر است از هزار باد بهار کسی که شگفت کسی آنچنان که می دانی
(همان : 304 )
سوزشان آتش طور موسی داغشان، مهر محراب زرتشت
(همان : 354 )
حیرت دریا شدن قطره ها خواهش جنگل شدن دانه هاست
( همان : 345 )
در سه تشبیه فوق شاعر مشبه را در قالب یک اسم مفرد یا تصویر کامل می آورد و تشبیه در قالب یک جمله ی اسنادی مطرح می شود از این حیث که بیشتر شبه عقلی به حسی پیوند می خورد و وجه شبه در خور تاملی را در نظر دارد و تشبیه را به اوج خیال و زیبایی می رساند.
رویکرد دیگر شاعر در مجموعه ی آینه های ناگهان به کار بردن استعاره است. عمده ی استعارات امین پور ضمن اینکه چاشنی تصویر هاست، بلکه خود استعارات، تصویر مجسّم هستند و تصویر کاملی را ارائه می کنند.
یک بار به پرواز پری باز نکردیم سر زیر پر خویش فروبرده نشستیم (همان : 302 )
شاعر در این مجموعه ی شعر، از سه شیوه برای استعاره استفاده کرده است. استعاره در قالب جملات اسنادی، ترکیبات اضافی و استعارات مفرده است .
در ابیات زیراسناد «تن دادن تقاضا» به شاخه ها ، «آواز سردادن» به بادها ، «حسرت به دیوار» ، اسناد «بهانه گرفتن وگریستن به ابرها، را ازنوع جاندار گرایی ومستعارمنه انسانی می توان دید .

شاخه ها تن به تقا ضای شکستن دادند برگ ها یک به یک از شاخه به خاک افتادند
(همان : 307 )
باز موسیقی تار شب و قانون سکوت باد ها باز هم آواز عزا سر دادند
(همان : 307 )
تا آن که طرح پنجره ای نودر افکنیم دیوار ماند و حسرت تصویر پنجره
(همان : 348 )
تویی بهانه ی آن ابرها که می گریند بیا که صاف شود این هوای بارانی
(همان : 306 )
شاعر در مواردی استعاره را به مستعارمنه غیر ا نسانی سوق می دهد .مثلا تصویر پرنده ای درذهن مجسّم می شود.

پر می کشیم و بال بر پرده ی خیال اعجاز ذوق ما در پر کشیدن است
(همان : 352 )
کبوت
ر
می وزد بر روی هر بام پرستو می چکد از سقف خانه
(همان : 362 )
گاه ساختاراستعاره به صورت ترکیب اضافی آمده است .
این سوی شیشه شیون باران و خشم باد در پشت شیشه بغض گلوگیر پنجره
(همان : 348 )
تن جاده ات از رفتن جان گرفت/ رگ راه جز رد پای تو نیست (همان : 343 )
رفتار کعبه های روان بر شانه های صبر تماشایی است/ بر شانه های ای کاش/ بر شانه های اشک (همان : 318 )
بخشی ازاستعارات امین پوربه صورت مصرحه است . واژگانی چون «آفتاب»،برای، یک شخصیت روحانی و «ستاره« برای اشک وکثرت اشک به عنوان مستعار سود می جوید .
طلوع می کند آن آفتاب پنهانی ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی
( همان : 305 )
مرا زمان ملاقات آفتاب رسید مکان وعده ی ما زیر سایه ی دار است
(همان:342)
دارد سر شکافتن فرق آفتاب آن سایه ای که در دل شب راه می رود
( همان : 346)
گرفته تر از خزان دلم خزانی نیست ستاره بارتر از چشمم آسمانی نیست
( همان ،347 )

یکی از شاخصه های مهم تصویرهای شعر امین پور، کاربرد تناسب، تضاد و متناقض نماست. شاعر در این نوع تصاویر و تعابیراز دو عنصر تضاد و در بیشتر موارد ازعنصر متناقض نما استفاده میکند. این تعابیر متناقض نما استفاده می کند. این تعابیر متناقض نما به دو شیوه واژگانی و مفهومی کاربرد دارند.
تناقض مفهومی در آفتاب و سایه بان
مرا که شانه ام از حمل آفتاب خم است خم است به جز پناه دو دست تو سایه بانی نیست
امین پور ، 146:1388)
آتش گرفتن آب ، در چشم تر
از سرم خواب زمستانی پرید/ آب در چشم ترم آتش گرفت (همان : 84 )
تناقض در آرامش طوفانی
کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی
(همان : 90 )
از دیگر ویژگی های شعر او در این دوره تنوع لحن است که شاعر با بهره گیری از عناصر طبیعی این لحن را ایجاد کرده است در زیر ساخت لحن شعری امین پور نوعی غم است که به نشاط وصل منجر می شود .
یک نفس با دوست بودن هم نفس آرزوی عاشقان این است بس
واحه های دور دست دل کجاست تا بیاساییم در خود یک نفس؟
واحه هایی گم که آنجا کس نیافت رد پایی از نگاه هیچکس
خسته ام از دست دلهایی چنین پیش پا افتاده تر از خار و خس

mitra5--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *