دانلود پایان نامه مدیریت در مورد موفقیت سازمان

۳D rendered depiction of digital network connections shaped like a human face. Highly detailed and perfectly usable for a wide range of topics related to artificial intelligence, big data or technology in general.

و سبک‌های مدیریتی خویش بوده‌اند. موسسات کنونی اهمیت بیشتری جهت درک و انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده‌اند و در کسب و بکارگیری دانش و اطلاعات روز به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان پیشی گرفته‌اند. چنین سازمان‌هایی نیازمند بکارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام مدیریت دانش می‌باشند (اورمزدی، 1386).
نانوکا و تاکوچی (1995) ادعا کرده‌اند که برندگان بازارهای فردا پیشتازان مدیریت دانش خواهند بود (حسومیان،1385) و با توجه به اینکه در سازمان‌های خصوصی رقابت حرف اول را می‌زند، مبحث مدیریت دانش به عنوان اصلی‌ترین فاکتور کسب مزیت رقابتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ولی در موسسات دولتی با توجه به بی‌معنا بودن رقابت چندان به موضوع مدیریت دانش توجه نشده است، ولی با توجه به پیشرفت سازمان‌های دولتی در سایر کشورها و ارتباطات بین‌المللی در بین سازمان‌های جهان که به نوعی جهانی سازی تجارت و ارتباطات هم به آن گفته می‌شود باعث می‌شود تا ناخواسته سازمان‌های دولتی در کشور بسوی ایجاد سازمان‌های دانش محور روی آورند. تحقیقات دانشگاهی و علمی صورت گرفته بر سازمان‌های دولتی که در آنها مدیریت دانش نهادینه شده است، نشان دهنده عملکرد موفق و بازدهی بالای آن سازمان‌ها می‌باشد.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی بر اقتصاد دانش محور و نقش دانش در پیشرفت‌های اقتصادی در هزاره سوم تأکید کرده است. پیتر دراکر در مقاله‌ای تحت عنوان آینده‌ای که قبلاً رخ داده است بیان می‌دارد که دانش سریعاً به جهان درحال توسعه انتقال می‌یابد اما در عمل به آن همچنان شکاف زیادی بین جهان توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه می‌باشد.
تجربه چندین دهه سازمان‌ها گواه بر این است که مدیریت دانش در کشورهای پیشرفته در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی مورد توجه قرار گرفته است، اما در ایران هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی از آن غفلت شده است. نتایج تحقیقات انجام شده سالهای گذشته در این حوزه نشان می‌دهد که بطور کلی وضعیت عوامل زیرساختی مدیریت دانش در کشور مناسب نیست. به همین دلیل دولت جمهوری اسلامی ایران، توسعه مبتنی بر دانایی و دانش محوری را یکی از محورهای اساسی برنامه پنجم توسعه کشور قرار داده است. اکنون مناسب‌ترین فرصت برای توجه به مدیریت دانش و استقرار آن در بخش دولتی می‌باشد.
در این پژوهش به بررسی ارتباط میان چرخ دانش از حوزه مدیریت دانش و مسیر شغلی از حوزه مدیریت سرمایه انسانی می‌پردازیم که رابطه میان این دو متغیر در این پژوهش برای بار نخست انجام می‌شود.
1-3- فرضیه‌های تحقیق
این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی که در ذیل اشاره می‌شود، می‌باشد.
1-3-1- فرضیه اصلی
میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان ارتباط معناداری وجود دارد.
1-3-2- فرضیه‌های فرعی
ارتباط معناداری میان جذب دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد.
ارتباط معناداری میان ذخیره دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد.
ارتباط معناداری میان اشتراک دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد.
ارتباط معناداری میان بکارگیری دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد.
1-4- سوالات تحقیق
1-4-1- سوال اصلی
چه ارتباطی میان عناصر فرآیند چرخه دانش (جذب، ذخیره،اشتراک و بکارگیری) و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد؟
1-4-2- سوالات فرعی
چه ارتباطی میان جذب دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد؟
چه ارتباطی میان ذخیره دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد؟
چه ارتباطی میان اشتراک دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد؟
چه ارتباطی میان بکارگیری دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان وجود دارد؟
آیا فرآیند چرخه دانش در سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان به طور کامل جریان می‌یابد؟
آیا کارکنان تمامی سطوح در فرآیند چرخه دانش سازمان قرار می‌گیرند و از دانش بهره می‌برند؟
1-5- متغیرهای موجود در تحقیق
متغیرهای موجود در این تحقیق شامل دو دسته متغیرهای مستقل و وابسته می‌باشند. چهار متغیر مستقل در این تحقیق جذب، ذخیره، اشتراک و بکارگیری دانش می‌باشند. همچنین متغیر وابسته این تحقیق مسیر شغلی است.
1-6- اهداف تحقیق
1-6-1- هدف اصلی
تبیین وجوه کمیت و کیفیت ارتباط میان مراحل چهارگانه چرخه دانش و مسیر شغلی درسازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان
1-6-2- اهداف فرعی
تبیین کمیت و کیفیت ارتباط میان جذب دانش و مسیر شغلی در سازمان صنعت، معدن و تجارت
تبیین کمیت و کیفیت ارتباط میان ذخیره دانش و مسیر شغلی در سازمان صنعت، معدن و تجارت
تبیین کمیت و کیفیت ارتباط میان اشتراک دانش و مسیر شغلی در سازمان صنعت، معدن و تجارت
تبیین کمیت و کیفیت ارتباط میان بکارگیری دانش و مسیر شغلی در سازمان صنعت، معدن و تجارت
ارائه مدلی به منظور بهبود کیفیت مسیر شغلی از طریق بکارگیری چرخه دانش
هدف نهایی این پژوهش، کمک به پیاده شدن مدیریت دانش (چرخه دانش) در سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان و دانش محور شدن این نهاد می‌باشد.
1-7- کاربردهای تحقیق
تحقیق حاضر با ارائه راهکارهای عملی به منظور بهبود الگوی مسیر شغلی پرسنل سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان از طریق جذب کارای دانش (جذب سریع و کم هزینه دانش)، ذخیره کارای دانش (ذخیره سریع و کم هزینه دانش)، اشتراک کارای دانش (اشتراک سریع و کم هزینه دانش) و بکارگیری کارای دانش (بکارگیری سریع و کم هزینه دانش) می‌باشد.
1-8- روش تحقیق
تحقیق حاضر بر حسب نوع هدف، کاربردی می‌باشد چون به یک معضل و یک مشکل در دنیای واقعی پاسخ می‌دهد و نیازی مشخص را بر طرف می‌گرداند.همچنین این تحقیق بر اساس میزان کنترل شرایط تحقیق (میزان دخالت متغیرها) توصیفی می‌باشد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش انجام این تحقیق پیمایشی می‌باشد به این دلیل که فرضیه‌های محقق از طریق توزیع پرسشنامه مورد آزمون قرار می گیرد.
1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
یکی از گامهای اساسی در هر پژوهشی گردآوری اطلاعات می‌باشد. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق سعی شده است تا در تهیه و تدوین پیشینه تحقیق از طریق مراجعه به کتابخانه و بررسی اسناد و مدارک استفاده شود. همچنین برای جمع آوری داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از پرسشنامه استفاده گردیده است.
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه تحلیل داده‌ها در این پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل (Lisrel) استفاده می‌شود که البته روش و نرم‌افزار مذکور به تفضیل در فصل سوم توضیح داده خواهند شد.
1-11- قلمرو تحقیق (زمانی ، مکانی و موضوعی)
مدت زمان تخمینی برای اجرای این تحقیق از اسفند 1390 لغایت تابستان 1391می‌باشد. قلمرو مکانی تحقیق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان می‌باشد. همچنین موضوع پژوهش در حوزه مدیریت دانش می باشد.
1-12- تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی
مدیریت دانش: تعاریف و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص مدیریت دانش وجود دارد و هر یک از نظریه پردازان بر اساس کارکردهایی که برای دانش و مدیریت دانش در سازمان‌ها قائلند، تعریفی خاص از آن ارائه کرده‌اند.
دل و گریسون مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد تعریف می‌کنند که باید در یک شرکت توسعه داده شود. برای اینکه مطمئن باشیم دانش به افراد درست در زمان مورد نیاز می‌رسد، به طوری که آنها دانش را به اشتراک گذارند واز اطلاعات برای بهبود وظایف سازمان استفاده می‌کنند. کارل اسیوبی مدیریت دانش را به عنوان فرآیند خلق ارزش از دارایی‌های نامحسوس سازمان تعریف می‌کند. مالهوترا یکی از پرکارترین افراد در این زمینه بیان می‌کند که مدیریت دانش دربرگیرنده فرآیندهای سازمانی است که به دنبال ترکیب هم افزای ظرفیت پردازش داده و اطلاعات توسط فناوری اطلاعات با ظرفیت نوآوری و خلاقیت منابع انسانی می‌باشد . تاونلی مدیریت دانش را به عنوان مجموعه‌ای از فرآیندها تعریف می‌کند که دانش موجود در سازمان را در جهت دستیابی به اهداف و ماموریت‌های سازمان، ایجاد و به اشتراک می‌گذارد.
چرخه دانش : دانش، دانش می‌آفریند. همان فرآیندهایی که به کار گرفته می‌شوند تا دانش ایجاد، منتقل و به کار گرفته شود خود منتج به دانش جدید می‌شود. کارمند دانش را از پایگاه‌های اطلاعاتی به کار می‌گیرد تا مشکل مشابهی را که کمی با آن تفاوت دارد حل کند. این راه حل موفق اکنون پایه دانش سازمانی را تشکیل می‌دهد. به همین ترتیب، ایده‌هایی را می‌توان در جلسات بحث و تبادل نظر مطرح کرد تا ایده‌هایی جدید منتشر شود، ایده‌هایی که برخی از آنها بینش‌های جدید باارزشی ارائه می‌دهد که به دانش سازمان می‌افزاید. نتیجه، چرخه دانشی است که در آن داده‌ها به اطلاعات تبدیل می‌شوند. اطلاعات، دستچین و تقویت گردیده و تبدیل به دانش می‌شود (آلن رادینگ،1386: 52).
جذب دانش : جذب دانش اشاره به کلیه فعالیت‌هایی دارد که طی آن دانش مورد نظر در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
ذخیره دانش : ذخیره کردن،سازماندهی و بازیابی دانش سازمانی، که از آن به حافظه سازمانی نیز یاد می‌کنند‌، بخش مهمی از مدیریت دانش کارامد را تشکیل می‌دهد . در این مرحله، دانش ذخیره و ثبت می‌شود تا قابلیت بازیابی و استفاده توسط کارکنان سازمان وجود داشته باشد (عطاپور به نقل از نوناکا،1388).
اشتراک دانش : اشتراک دانش عبارت است از حرکت، توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاه‌های اطلاعاتی به طور مکانیزه و غیرمکانیزه و به صورت دوسویه. درحقیقت درصد بالایی از موفقیت مدیریت و چرخه دانش، به تبادل و اشتراک صحیح دانش بستگی دارد و تبادل و اشتراک دانش از فردی به فردی دیگر، از لوازم اساسی چرخه مدیریت دانش است (رادینگ،1386: 63).
بکارگیری دانش : اشاره به این مطلب دارد که ایده‌ها و دانش بدست آمده، بدون جهت‌گیری در مورد اینکه چه کسی آنها را مطرح کرده است، در صورت مفید و مناسب بودن، مورد استفاده قرار گیرد. این حلقه به آمیختن دانش با عمل توجه دارد (عطاپور، 1388).
مسیر شغلی : مسیر شغلی به عنوان “الگوی تجربیات مربوط به کار که مراحل زندگی شخص را در بر می‌گیرد” تعریف می‌شود. توسعه مسیر شغلی به اثربخشی شغل در بلند مدت و موفقیت سازمانی‌ کارکنان نگاه می‌کند (دیوید ا دیسنزو،استیفن پ.رابینز، 1388: 341).
1-13- مدل مفهومی تحقیق
جذب دانش

ذخیره دانش
مسیر شغلی
اشتراک دانش

انتقالی

انتقالی

چرخشی
چرخشی

ارتقایی (عمودی)
ارتقایی (عمودی)

ثابت (افقی)
ثابت (افقی)

بکارگیری‌دانش

شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق

خلاصه فصل
در این فصل ابتدا ادبیات تحقیق مرور شد، سپس بیان مساله طرح و آنگاه به ضرورت و دلایل تحقیق و اهمیت موضوع تحقیق اشاره شد. بعد از آن فرضیه‌های تحقیق ارائه گردید که فرضیه اصلی عبارت است از: میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان ارتباط معناداری وجود دارد. بعد از فرضیه‌ها، متغیرهای موجود در تحقیق شامل جذب، ذخیره، اشتراک و بکارگیری دانش و مسیر شغلی مشخص شدند و سپس به بررسی اهداف تحقیق پرداختیم. در مرحله بعد روش شناسی تحقیق همراه با روش گردآوری اطلاعات و جامعه آماری و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات را به طور خلاصه مورد بررسی قرار دادیم و در آخر به تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی پرداختیم.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه
عصر کنونی، عصر تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. وضعیت مدیریت در جامعه ما بیانگر عدم توازن میان پیچیدگی‌های روزافزون سازمان‌ها و عدم توانایی‌های این سازمان‌ها در پیش‌بینی و مقابله با این تحولات می‌باشند. سازمان‌ها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده فرصتهای احتمالی، ناچارند ظرفیت‌ها و توانمندی درونی خود را بشناسند، نقاط ضعف را بیابند و به تقویت نقاط قوت بپردازند. مسائل و مشکلات مدیریت آن چنان پیچیده و گسترده شده‌اند که تشخیص آنها به آسانی میسر نیست و ماهمیت انسانی سازمان‌ها و پیچیده بودن رفتارهای کارکنان، این پیچیدگی را مضاعف کرده است.
در چنین شرایطی سازمان‌هایی موفق و کامیاب هستند که ضمن کسب دانش و آگاهی وسیع از عوامل محیطی برای حفظ حیات خود، بتوانند زمینه رشد و پویایی و افزایش عملکرد سازمان را بهبود بخشند (رحیمی و نجفی ، 1386: 11).
یکی ازراه های تحقق این امر مقوله مدیریت دانش است. در گذشته‌ای نه چندان دور، قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان یا یک جامعه، دسترسی بیشتر به منابع مادی محسوب می‌شد. اما اکنون شرایط جامعه متحول شده و اصلی‌ترین مزیت رقابتی برای سازمان‌ها، توان آنها در مدیریت دانش محسوب می‌شود (خوانساری، 1384).
در دنیای امروز که تغییرات سریع و دانش از جایگاه خاصی برخوردار است، مدیریت دانش اهمیت ویژه‌ای یافته است و باعث شده سازمان‌ها به اهمیت مدیریت دانش در سیاست‌گذاری و خدمات‌رسانی به مردم واقف شوند.
به گفته پیتر دراکر راز موفقیت سازمانها در قرن 21 همانا مدیریت دانش است (اورمزدی، 1386). بنابراین مدیریت سازمان‌ها باید با تکیه بر دانایی، امکان اتخاذ تصمیمات معقول‌تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. از اینرو مدیریت دانایی موضوعی مهمتر از خود دانایی محسوب می‌شود که در سازمان‌ها به دنبال آن است که نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته‌های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت‌های فردی و گروهی تبیین و روشن نماید. امروزه مدیریت دانش به عنوان منبعی مهم درجهت مزیت رقابتی و ارزش آفرینی شناخته شده است (ابراهیم سبا و جنیفر راولی، 2010).
فقدان ساز و کارهای صحیح ارزیابی و پیاده‌سازی مدیریت دانش، این سرمایه‌گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی تبدیل کرده است. از اینرو سازمان‌ها باید محیطی را برای اشتراک و انتقال و تقابل دانش در میان اعضای خود بوجود آورند و سعی در ایجاد بسترسازی و شناسایی عوامل زمینه‌ای جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان نمایند (فایرسون و مک ال روی ، 1387: 127).
مدیریت دانش در عصر جدید، تحولات شگرفی را در مباحث مدیریتی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه مدیریت، تنها به دانش کد شده و مستند شده اکتفا نمی‌کند، بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های جهان با تکیه بر دانش ضمنی و آشکار خود، درصدد ارتقای جایگاه رقابتی و افزایش اثربخشی و بهره‌وری خود هستند. در راستای رسیدن به این اهداف، مدیریت دانش به دنبال تصرف دانش، خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده‌سازی، بازیابی و نگهداری دانش به عنوان دارایی‌های سازمان است (اورمزدی ، 1386).
در دهه‌های اخیر، انواع موسسات شاهد تغییرات اساسی در زمینه‌های ساختار، کارکرد و سبک‌های مدیریتی خویش بوده‌اند. موسسات کنونی اهمیت بیشتری جهت درک و انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده‌اند و د