فایل پایان نامه : آمیخته بازاریابی

فایل پایان نامه :
آمیخته بازاریابی

ارایه تخفیف به نمایندگی‌ها، مناسب بودن کالاهای مورد نظر خریداران و تحویل آنها در موعد مقرر و تبلیغ بین کاشی‌کاران و انبوه‌سازان و تبلیغ در مجلات تخصصی (به ترتیب متناظر با محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) از بالاترین اولویت‌ها برخوردار می‌باشد.
فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه
تحقیق علمی، مشکل‌گشایی و پی‌گیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و استنتاج معتبر از آن‌هاست. از این رو تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشت‌های شخصی و درک مستقیم نیست، بلکه هدفمند و دقیق است. تحقیق علمی دارای ویژگی‌های هدفمندی، صحت و استحکام، آزمون‌پذیری، تکرارپذیری، دقّت و اعتماد، عینیت، تعمیم‌پذیری و محدودگرایی است (صائبی و دیگران، 1384). در این پژوهش سعی شده است ویژگی‌های تحقیق علمی رعایت شود.
1-3- روش تحقیق
پژوهش حاضر به منظور استفاده از نتایج تحقیق در تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت صنایع کاشی الوند صورت می‌پذیرد، در نتیجه تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از روش تحقیق آمیخته به صورت توصیفی با استفاده از داده‌های کمی و کیفی که به طور همزمان گردآوری و به صورت موردی بررسی و تحلیل شده است، استفاده شده است.
2-3- مسأله تحقیق
این پژوهش داشتن یک برنامه بازاریابی علمی را برای اداره موفق شرکت مورد مطالعه و بازاریابی کارآمد و مؤثر ضروری می‌داند و به دنبالارائه برنامه بازاریابی برای تشریح وضعیت کنونی شرکت با توجه به مشتریان، رقبا و محیط بیرونی شرکت وارائه رهنمودهایی برای تحقق اهداف، اجرای اقدامات بازاریابی و تخصیص منابع طی دوره برنامه‌ریزی می‌باشد که در عمل مبنای تمامی تصمیم‌گیری‌ها و راهبردهای بازاریابی شرکت قرار گیرد.
3-3- سؤالات تحقیق
رویکرد موجود صنایع کاشی الوند به برنامه‌ریزی بازاریابی چیست؟
نقاط ضعف و قوت صنایع کاشی الوند و فرصت‌ها و تهدیدها از دیدگاه مدیران چیست؟
اهداف فروش صنایع کاشی الوند چگونه تعیین می‌شوند؟
دیدگاه نمایندگی‌های فروش صنایع کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه است؟
4-3- روش‌های گردآوری اطلاعات
در پژوهش حاضر به منظور صرفه‌جویی در وقت، اسناد زیر به عنوان اطلاعات دست دوم یا ثانویه پیش از اقدام به گردآوری داده‌های اولیه جمع‌آوری شدند:
الف- اطلاعات مربوط به عملکرد صنعت کاشی سرامیک (اطلاعات خارجی).
ب) اطلاعات مربوط به شرکت مورد مطالعه (اطلاعات داخلی)، شامل:
نمودار سازمانی
شرح وظایف واحد فروش
بروشور و کاتالوگ‌های خود شرکت و رقیبان
سایت اینترنتی مربوط به خود شرکت و رقیبان
فرم گزارش فروش
تجزیه و تحلیل فروش (داخلی و صادراتی)
تجزیه و تحلیل شکایت‌های مشتریان
فرم‌های قرارداد با نمایندگان فروش

شرایط داد و ستد شرکت با مشتریان
شرح هرگونه پژوهش بازاریابی که در یکی دو سال اخیر انجام گرفته است.
داده‌های اولیه نیز با استفاده از ابزار پرسش‌نامه به طرق مختلف، اعم از مراجعه حضوری و یا ارسال از طریق نمابر و مصاحبه‌های حضوری و تلفنی با مدیران بخش‌های مختلف و کارکنان بخش فروش صنایع کاشی الوند و نمایندگی‌های فروش صنایع کاشی الوند گردآوری شده است.
به منظور شناسایی رویکرد موجود شرکت مورد مطالعه به برنامه‌ریزی، پرسش‌نامه‌ای حاوی 10 سؤال از دو پرسش‌نامه تحت عناوین بازبینی برنامه‌ریزی (هتن، 1387) و برنامه‌ریزی برنامه بازاریابی (کونانت و وایت، 1999) استخراج و به منظور انطباق هر چه بیشتر با نیازهای سازمان تعدیل شده و برای پاسخ‌گویی در اختیار مدیران بخش‌های مختلف قرار گرفته است. رویکرد مذکور بر اساس مقیاس پنج‌گانه لیکرت، مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مقیاس درجات بسیار موافق، موافق، بی‌تفاوت، ناموافق و بسیار ناموافق را در بر می‌گیرد و پاسخ‌دهندگان میزان موافقت یا مخالفت خود را نسبت به عبارات بیان شده ابراز می‌دارند.
جدول 1-3: مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت
بسیار موافق
موافق

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه :تعبیر و تفسیر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بی‌تفاوت
بی‌تفاوت
بسیار ناموافق
5
4
3
2
1
با استفاده از منابع مکتوب، مصاحبه با مدیر فروش صنایع کاشی الوند و همچنین برخی از نمایندگی‌های فروش شرکت اجزای عوامل آمیخته بازاریابی مشخص شده‌اند و سپس طی یک تحقیق میدانی از دیدگاه نمایندگی‌های فروش بر اساس پرسش‌نامه‌ای که طراحی شده است مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
پرسش‌نامه نظرسنجی از نمایندگان فروش شرکت مورد مطالعه در خصوص عوامل آمیخته بازاریابی در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول، نامه همراه پرسش‌نامه است که حاوی چکیده‌ای از موضوع پژوهش و قدردانی از پاسخ‌دهنده می‌باشد. بخش دوم شامل سؤالات پرسش‌نامه است که خود در دو بخش آورده شده است. ضمناً به منظور انجام نظرسنجی مطلوب‌تر پاسخ سؤالات زیر طی مصاحبه‌های حضوری یا تلفنی که با نمایندگان برقرار شد، دریافت شد:
چه دگرگونی‌هایی در محصولات، گوناگونی آن، شرایط داد و ستد یا جنبه‌های عملیاتی دیگر می‌تواند به افزایش سهم بازار شرکت کمک کند؟
انتقادهای سازنده‌ای را که فکر می‌کنید، لازم است توسط صنایع کاشی الوند به کار گرفته شوند پیشنهاد کنید؟
بخش اول پرسش‌نامه حاوی اطلاعات عمومی در مورد نمایندگان فروش است و از چهار سؤال تشکیل شده است. بخش دوم پرسش‌نامه حاوی سؤالات تخصصی است، و به شناسایی رقبای اصلی و ویژگی برتر شرکت مورد مطالعه نسبت به رقبای اصلی و همچنین اولویت‌بندی خریداران اصلی از دیدگاه نمایندگان فروش شرکت مورد مطالعه می‌پردازد. و با 27 سؤال که ترکیب آنها به شرح جدول 2-3 می‌باشد، دیدگاه‌های نمایندگان فروش را در خصوص عوامل آمیخته بازاریابی بر اساس مقیاس پنج‌گانه لیکرت سنجیده است.
جدول شماره 2-3: ترکیب سؤالات پرسش‌نامه
متغیر مورد مطالعه
شماره سؤالات
جمع تعداد سؤالات
محصول
1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12و24
13
قیمت
13و14و15و16و17و18و19
7
توزیع
20و21و22و23
4
ترفیع
25و26و27
3
مقیاس لیکرت درجات خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم را در بر می‌گیرد و پاسخ‌دهندگان امتیاز مورد نظر خود را به عبارت بیان شده ابراز می‌دارند.
جدول 3-3: مقیاس پنج‌ گزینه‌ای لیکرت
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
5
4
3
2
1
5-3- روایی و پایایی پرسش‌نامه
اعتبار یک مقیاس به مطابقت داده های جمع آوری شده پژوهشگر با دنیای واقعی اشاره داردو اعتبار مقیاس به این مورد بر می گردد که اختلاف مشاهده شده در امتیازات مقیاس تا چه حدی ناشی از تفاوت واقعی میان ارزیابی و نه ناشی از خطای سیستماتیک یا تصادفی است.پس روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد و پایایی مقیاس به این موضوع بر می گردد که تا چه اندازه می توان با تکرار اندازه گیری به نتایجی یکسان دست یافت.پایایی با اندازه گیری مکرر سازه یا متغییر مورد علاقه به دست می آید.هرچه درجه همبستگی بین امتیازات حاصل از اندازه گیری بیشتر باشد،مقیاس پایایی بیشتری دارد.در واقع قابلیت اعتماد یا پایایی، ابزاری است که بیان می‌دارد ابزار اندازه‌گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد.
جهت تعیین روایی (اعتبار محتوایی)پرسش‌نامه نظرسنجی از نمایندگی‌های کلیدی فروش شرکت مورد مطالعه از اساتید راهنما و مشاور و چند تن از کارشناسان شرکت صنایع کاشی الوند نظرخواهی شده و پرسش‌نامه به تأیید آن‌ها رسید. و برای تعیین پایایی پرسش‌نامه با استفاده از داده‌های 25 پرسش‌نامه تکمیل شده آلفای کرونباخ از طریق نرم‌افزار SPSS محاسبه شد و ملاحظه شد که میان سؤالات 9186/0 همبستگی وجود دارد. که این مقدار برای تأیید پایایی پرسش‌نامه قابل قبول است. قابل ذکر است از مجموع 80 پرسش‌نامه نظرسنجی از نمایندگی‌های کلیدی فروش شرکت مورد مطالعه، 72 پرسش‌نامه قابل تحلیل به دست آمد. بنابراین بازگشت پرسش‌نامه مذکور 90% بوده است.
در خصوص بازبینی برنامه بازاریابی شرکت مورد مطالعه تعداد 10 پرسش‌نامه تنظیم شد و از هشت نفر از مدیران بخش‌های مختلف شامل، معاونت بازاریابی و

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه مدیریت با موضوع :انتقال تکنولوژی

mitra1--javid

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *