منبع تحقیق درباره بورس اوراق بهادار تهران

Businessman touching global structure networking and data exchanges customer connection on interface digital screen, technology business and communication.

بوده اند تعداد 4 بانک بوده ، که مورد بررسی قرار گرفته اند :
اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکت ها ، در طول دوره تحقیق در دسترس باشد.

 
 
از سال 1386 در بورس پذیرفته شده باشند.
معاملات سهام شرکت ها طی سال های مورد مطالعه وقفه معاملاتی بیشتر از دو ماه نداشته باشد.
سال مالی شرکت مختوم به 29 اسفند ماه باشد و شرکت در دوره مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
ابزارهای گردآوری داده ها
برای گردآوری اطلاعات ، از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک بصورت زیر استفاده می شود :
جهت جمع آوری در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق، با مراجعه به منابع مختلف مانند کتب متعدد، پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و مقالات مندرج و قابل دستیابی درمجلات علمی استفاده شده است.
برای جمع آوری داده های تحقیق از آرشیو اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل اسناد صورت های مالی ترازنامه می شود.
قلمرو تحقیق
1-10-1- قلمرو موضوعی:
این تحقیق به طور کلی مربوط به حوزه تحقیقات مالی و به صورت تخصصی در حوزه بازار پولی بوده برای واکاوی این مهم ، اطلاعات ریسک و بازده بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات قیمت سهام بررسی خواهد شد .
1-10-2- قلمرو مکانی/ سازمانی:
دراین تحقیق ، با توجه به امکان دسترسی به اطلاعات و همچنین قابلیت اتکای بیشتر به اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران به عنوان چارچوب مکانی تحقیق در نظرگرفته شده است
1-10-3- قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی دوره 5 ساله از سال 1386 تا پایان سال 1390 در نظر گرفته شده است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
در حالی که ریسک ، همواره بخش جدایی ناپذیر فعالیت های مالی بوده است ، اما در دهه 1990 بود که مدیریت ریسک به یکی از وظایف اصلی بانک ها و سایر نهادهای مالی تبدیل شد . یکی از مهم ترین دلایل اهمیت یافتن آن ، زیان های بزرگی بود که برخی شرکت های بزرگ جهانی طی دهه 1990 متحمل شدند . این زیان ها به مثابه شوکی برای نهادهای مالی بود و باعث گردید که آنها تأکید و توجه بیشتری بر مدیریت ریسک و کنترل ها داشته باشند ( برگر 1995) .
افزایش زیان ها به افزایش مقررات منجر شد و بانک ها و سایر نهادهای مالی اکنون مجبور به تبعیت از مقررات بانکداری بودند که توسط کمیته بال پشتیبانی می شد . آنها باید کنترل های داخلی را افزایش می دادند ، افشاء و شفافیت اطلاعات مالی را بهبود می بخشیدند و اطمینان حاصل می کردند که نظارت موثر و کافی وجود دارد تا زمینه حفظ سلامت عملیات بانکی و بازارهای مالی فراهم گردد . این امر در وهله اول مستلزم شناسایی و کمّی سازی ریسک های مختلف و سپس استقرار و اجرای مدیریت موثر ریسک بود . در سالیان اخیر ، بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی و بانکی همواره مورد توجه قرار گرفته است ، لذا در نظام بانکداری ، تعیین کفایت سرمایه براساس میزان سرمایه گذاری های ریسکی بانکها در پرتفوی اعتبارات و سرمایه گذاری ها ، خود به عنو ان یکی از مهمترین وظایف مدیران و سرپرستان بانکها محسوب می شود .
2-2- تعریف ریسک و انواع آن
ریسک یا خطر به ‌صورت احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعریف می شود . به عبارت دیگر بنا به تعریف دایسیک کیم ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیرمالی در نتیجه انجام یک فعالیت است . در واقع ، طبق این تعریف ، هر عاملی که موجب محقق نشدن پیش بینی‌های آینده گردد تحت عنوان عامل ریسک درنظرگرفته می شود . احتمال محقق نشدن پیش بینی مالی ، ریسک مالی را افزایش می‌دهد و هر عاملی که باعث ایجاد این عدم قاطعیت در پیش بینی ها شود در واقع عامل ریسک مالی است ( نادر مظلومی ، 1389 ) . 
ریسک در هر حیطه ‌ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از مهمترین آنها ، بانک‌ها هستند . زیرا بانک ها از یک سو سرمایه‌های مردم را که در قبال آن مسئولیت دارند جمع آوری کرده و از سوی دیگر با بهره گرفتن از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت‌های اقتصادی می نمایند . با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی بانک ها اثر می گذارند. برای مطالعه ریسک دربانک‌ها ، باید تمامی انواع ریسک ها را به صورت یک مجموعه ، مورد بررسی قرار داد . زیرا تغییرات عوامل در محیط پیچیده‌ای روی می‌دهند که ارزیابی و تحلیل آنها کار چندان ساده ای نیست . از طرفی ما در جهانی مملو از انواع ریسک زندگی می کنیم و برای ایجاد جوی قابل اعتمادتر، باید ریسک ها را در مرحله اول بشناسیم و سپس آن را به روشی نظام‌مند مدیریت کنیم. بنا به نظر شون ماهیت فعالیت بانک‌ها به گونه ای است که اگر چه‌ ، ظاهراً علامتی از بحران و یا ورشکستگی از خود نشان نمی‌دهند ، ولی می توانند بحران‌های پنهان را به حالت‌های گوناگون با خود حمل نمایند و این بحران‌ها ، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشت تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و بخصوص بانک‌ها را با جدیت بیشتر و به صورت کارشناسی شده مورد توجه قرار دهند . این نگرانی تا حدی اهمیت پیدا کرده است که بانک تسویه حساب بین الملل (BSI) و کمیته بال دستورالعمل‌های خاصی را برای اعمال مدیریت ریسک در بانک‌ها تهیه کرده‌اند . طبق تعاریف ICICI در سال 2007 ، مدیریت ریسک یکی از مهمترین ارکان سیستم های مالی و بانکی می باشد . بخش مدیریت ریسک در هر سازمان ،‌ ارائه بهترین عملکرد و بهینه سازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی های سهامداران را بعنوان هدف اصلی خود مطرح می‌کند و با بهره گرفتن از تدابیر مناسب و راه کارهای به موقع ، ریسک
های اساسی ، یعنی ریسک اعتباری ، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را پوشش می‌دهد .
2-2-1- مدیریت ریسک اعتباری
ریسک اعتباری احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده و نیز احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاظ نوع کیفیت کالا، موارد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین مبادله می باشد . ریسک اعتباری از این مساله ریشه می گیرد که طرف قرارداد ممکن است نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد . تاثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود . (فلاح شمس ، 1387)
در حال حاضر روش‌های نوینی مثل هجینگ و صکوک در بانکداری اسلامی معرفی و عرضه شده اند که قابلیت هدایت و کنترل ریسک اعتباری را دارند . در روابط بین بانکی و نیز برای ارائه تسهیلات به برخی از شرکت ‌ها و موسسات ، استفاده از نظرات موسسات رتبه‌بندی اعتباری در ارزیابی اعتباری یک موسسه اعتباری می‌تواند در پوشش دادن ریسک‌های اعتباری بانک‌ها را یاری دهد . امروزه حدود 140 موسسه رتبه‌بندی اعتباری در دنیا صلاحیت اعتباری شرکت‌ها و موسسات مالی ، اوراق قرضه کشورها ، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی ، اوراق تجاری و سهام را انجام می‌دهند . اصلی‌ترین موسسات حرفه‌ای ارزیابی اعتباری در حال حاضر شامل سه موسسه به نام‌های Standard & Po
or ، Moody و Fitch هستند . رتبه بندی اعتباری یکی از روش‌های ارزیابی احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی یک موسسه مالی است .
در حال حاضر ، عدم وجود سیستم رتبه بندی اعتباری خارجی در ایران ، عاملی است که بانکها و موسسات مالی را به سمت رتبه بندی داخلی سوق داده است. از سال 2001 کمیته بال به بانکها توصیه کرده که سیستم رتبه بندی داخلی را اجرا کنند . همچنین به بانکها توصیه شده که برای پوشش کامل ریسک از چند مدل مختلف رتبه بندی استفاده کنند و علاوه بر احتمال عدم بازپرداخت ، سایر مشکلات احتمالی نظیر دیرکرد یا پرداخت کمتر از میزان تعهد شده را نیز به عنوان منبع ریسک در مدلهای مختلف وارد کنند . لذا بانک ها تمایل دارند که به جای احتمال ورشکستگی ، احتمال نکول را تخمین بزنند که ورشکستگی نیز خود یکی از عوامل نکول است . با عنایت به اهمیت رتبه بندی اعتباری ، چهار معیار اعطای تسهیلات مربوط به رتبه بندی اشخاص که باید مدنظر قرار گیرد به شرح زیر است: (van roy , Patrick – 2003)

قابلیت اعتماد و اطمینان : برای اشخاص حقیقی شامل حسن شهرت و شان اجتماعی ، روش پرداخت و چگونگی ایفای تعهدات و برای اشخاص حقوقی شامل عوامل عملکردی شرکت ( تعهدات، برنامه های اثربخش و … ) عوامل شخصیتی شرکت مانند سن و تحصیلات مدیر عامل، تعداد سهامداران و … است.
قابلیت و صلاحیت فنی : برای اشخاص حقیقی شامل مجوز کسب یا پروانه صنفی ، تجربه ، امکانات فنی و توان مدیریتی و برای اشخاص حقوقی شامل بررسی قوانین حاکم بر فروش ، پیش بینی فروش ، نوع فن آوری و ماشین آلات بکارگرفته شده و … است.
ظرفیت مالی و کشش اعتباری : برای اشخاص حقیقی شامل سرمایه ، داراییها، بدهی ها و وضعیت عمومی کسب و کار و برای اشخاص حقوقی شامل نسبت های اهرمی، تسهیلات بانکی، دارایی های ثابت ، سودآوری ، نقدینگی ، بهای تمام شده و سایر نسبتهای مالی است.
وثیقه : برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز شامل وجوه نقد، سهام، اوراق مشارکت و…است.
پس از اخذ اطلاعات مذکور از مشتریان و استفاده از آنها در سیستم رتبه بندی ، امتیاز ، رتبه و میزان ریسک (احتمال نکول) مشتری بدست آمده و در تصمیم گیری پرداخت تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری موثر واقع خواهد شد (ولی ا… سیف 1384) .
با توجه به این که سیستم رتبه بندی فعلی بیشتر بانکها ، به صورت سنتی است و از کارایی چندانی برخوردار نیست ، بنابراین تا رفع نقص موجود ، بانکها می توانند علاوه بر بررسی معیارهای یاد شده برای شناخت مشتریان ، با اتخاذ تدابیری به شرح زیر نسبت به مدیریت ریسک اعتباری اقدام کنند :
بررسی شاخص های تعیین ریسک اعتباری که شامل نسبتهای مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول به داراییها و … است .
اجرای دقیق الزامات کمیته بال
اعطای تسهیلات بر اساس بهره وری و مزیت های اقتصادی منطقه .
اخذ وثایق با درجه نقدشوندگی بالا، به ویژه برای مشتریان پرریسک.
عدم قبول صورتهای مالی تائید نشده .
آموزش پرسنل اعتباری
دقت در شناسایی بیشتر مشتری از طریق بررسی وضعیت اعتباری مشتری

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شناسایی و جذب مشتریان کم ریسک (خوش حساب) سایر بانک های منطقه .
انتخاب استراتژی کسب سود کمتر با پذیرش ریسک کمتر به منظور تغییر در ترکیب مشتریان بانک
تغییر ترکیب تسهیلات از تسهیلات با حجم زیاد و تعدادکم به تسهیلات با حجم کم و تعداد زیاد .
ایجاد واحد مستقل مدیریت ریسک برای مدیریت بهینه و صحیح بانکها .
2-2-2- مدیریت ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی عبارت از ریسک ناشی از فقدان نقدینگی لازم به منظور پوشش تعهدات کوتاه مدت و خروجی‌های غیرمنتظره وجوه در بانک است . بنا به نظر پهلوان زاده ( 1387) ، علل پیدایش ریسک نقدینگی در بانک‌ها عبارتند از :
خروج سپرده ها : خروج سپرده ها در سررسید (به جای تمدید) و یا پیش از سررسید و یا حتی رشد منفی سپرده ها می تواند یکی از علل افزایش ریسک نقدینگی باشد .
قابلیت تبدیل دارایی های غیرنقدی به دارایی های نقدی: با توجه به عدم بازدهی وجوه نقد ، بانک ها اقدام به نگهداری دارایی های خود در قالب تسهیلات پرداختی و یا دیگر دارایی های با بازده می کنند. قابلیت تبدیل این گروه از دارایی ها به وجه نقد یک عامل مهم در روند کاهش ریسک نقدینگی بانک خواهد بود .
حجم سرمایه گذاری ها : این مورد هم در صورت افزایش زیاد و عدم قابلیت نقد شوندگی سریع باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود .
شکاف زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها : می توان از نسبت متوسط سررسید تسهیلات به سررسید سپرده‌ها به عنوان معیاری برای سنجش شکاف زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها استفاده کرد.
در نهایت می بایست گفت که برای مدیریت علمی ، صحیح و دقیق نقدینگی ، بانک ها می بایست شناخت دقیقی از جریانات نقدی اصلی خود داشته باشند و دقیقاً جریانات نقدی قابل کنترل در کوتاه مدت را بشناسند. پس از شناخت جریانات اصلی نقدینگی ، بانکها باید نظامی را برای برنامه ریزی نقدی خود پیاده کنند. برای نیل به هدف فوق ، بانکها می بایست ضمن پیاده سازی بانک های جامع اطلاعات و آمار ، واحدی تحت عنوان مدیریت ریسک داشته باشند (پهلوان زاده ، 1387) .
2-2-3- مدیریت ریسک عملیاتی
مدیریت ریسک عملیاتی عبارت است از پوشش زیان‌های منتج از شکست تدابیر امنیتی و کنترل ها ، اشتباهات نیروی انسانی ، قراردادها و تسهیلات و نیز زیان‌های احتمالی و پوشش ریسک های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات ، ارتباطات ، انتقال پردازش ها و سیستم های ماهواره ای است ( پهلوان زاده 1387 ).
زیان های برگرفته از ریسک های عملیاتی که سازمان های مختلف از جمله بانک ها به علت رشد استفاده از فن آوری و افزایش ارتباطات میان مشتریان و بازارهای سرمایه با آن درگیر هستند ، عمدتا ناشی از سرقت داخلی ، سرقت خارجی ، فرایند سازمان در امور مربوطه به استخدام کارکنان و ایمنی محیط کاری ، فرایندهای مرتبط با مشتریان ، محصولات و کسب و کار ، آسیب به دارایی های فیزیکی و … هستند .
الزامات ضروری برای مدیریت ریسک عملیاتی :
الزامات احتیاطی برای فرایندها : لازم است تمام فرایندهای موسسه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
الزامات احتیاطی برای ریسک حقوقی: موسسه اعتباری باید از قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای خودآگاهی داشته و تغییرات مربوط به آن را در سطوح ملی و بین المللی پی گیری کند.
الزامات احتیاطی برای کارکنان: هیات مدیره و مدیریت ارشد می بایست از وجود کارکنانی در موسسه که دانش ، بینش ، توانایی ، مهارت و تجربه کافی در زمینه مواجهه با ریسک عملیاتی را داشته باشد ، مطمئن باشد.
الزامات احتیاطی برای سیستم های فن آوری اطلاعات: هیات مدیره باید از وجود کفایت لازم برای سیستم های فن آوری اطلاعات جهت ثبت الکترونیکی ، انتقال ، پردازش ، بایگانی و نگه داری اطلاعات مطمئن باشد.
الزامات احتیاطی برای شناسایی کافی مشتریان : موسسه اعتباری می بایست سیستم جامعی از مدیریت اطلاعات پردازش شده مشتریان را گردآوری و آن را در اختیار کارکنان ذی ربط ، تمامی واحدها و گروه های بانکی وابسته قرار دهد .
2-2-4- مدیریت ریسک سرمایه
بارزترین علت وقوع بحران های بانکی ، عدم کفایت سرمایه بانک ها بوده و کارکرد اصلی آن حمایت از بانک در رویارویی با مشکلات اقتصادی غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است . نسبت کفایت سرمایه ، در واقع نسبت سرمایه بانک به داراییهای موزون شده به ریسک است . به عبارت دیگر احتمال مواجه شدن با کمبود سرمایه به عنوان آخرین پشتوانه و ذخیره مالی را ریسک سرمایه (کفایت سرمایه) گویند ( پهلوان زاده 1386).
بر اسا