دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

داده های حاصل از این پژوهش با شاخص های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و نیز آزمون های آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر تجزیه وتحلیل خواهند گردید. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارspss بهره گیری می گردد.

7-3 ملاحظات اخلاقی

پژوهشگر در این پژوهش سعی کرده می باشد تمامی اصول اخلاقی را که باید در یک پژوهش رعایت گردد به نحو مطلوبی رعایت کند.

1- پرسشنامه‌ها بدون نام و نام خانوادگی بوده تا مخاطبان به راحتی به آنان پاسخ دهند.

2- تکریم به فرد و اختیار او و در نظر داشتن رفاه اعضای گروه و اجتناب از ایجاد ناراحتی

3- ارائه ی درست و مطلوب داده‌های دیگران که در این پژوهش به آنان اشاره شده می باشد.

4- عدم بهره گیری از منابع مشکوک و فاقد اعتبار

5- محرمانه نگه داشتن اطلاعات و نام افراد مورد بررسی در این پژوهش

6- رعایت صداقت و امانت داری، سعی شده می باشد اگر از تحقیقی بهره گیری شده می باشد به تکریم پژوهشگر از زحمات آنان نام آنان ذکر گردد.

7- رعایت صداقت هنگام تجزیه و تحلیل نتایج و عدم تحریف دستاوردها.

8- دوری از جهت‌گیری، پژوهشگر در این پژوهش سعی کرده می باشد تحت تأثیر پیش داوری و اصول غیر منطقی قرار نگیرد.


تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه