کیفیت ادراک شده

فوریه 6, 2019 mitra1--javid 0

زیادی را در بین مشتریان هدف بوجود آورد تا برای خرید لحاظ شود.ثانیاً، آگاهی از برند می تواند برای برند ارزش ایجاد کند. به عنوان […]

ارزش ویژه برند

فوریه 6, 2019 mitra1--javid 0

ممکن است از سطوح رضایت مندی متفاوتی برخوردار باشند. در نتیجه مدیران مقاصد گردشگری، بایستی مزیت رقابتی بیش تر و سطوح رضایت بالایی را برای […]

مدیریت اسلامی

ژانویه 28, 2019 90 0

ممکن است خدا و دیگر افراد مقدس در زندگی ما جایگاه ویژ ه ای داشته و یا نداشته باشند، اما به هر صورت ماتحت تاثیر […]